ЗА НАС

Компанията Sibila d.o.o започва дейността си през 1992 година, когато бе стартирало излизането на списанието "Telstar" – списание относно сателитните и кабелните ТВ.

Освен с новини и професионални статии, в него се беше обявявала цялостната месечна програма за различните ТВ канали, които се излъчваха в Словения чрез кабелните мрежи, по онова време.

В следващите няколко години започнахме да представяме CNN и още два канала, Cartoon i TNT, и правата им за разпределяне (пласиране) в кабелната система. Последваха: Eurosport, Euronews, TV5, Discovery... броят на канали чийто интереси представяхме, постоянно се увеличаваше.

Успяхме да разпространим нашата дейност на пазарите из всички бившо югославски страни. А сега се разширяваме към целия регион на югоизточна Европа (Албания, България).

Ние ви предлагаме:

  • помощ при стратегическото планиране за проникване на пазара,
  • помощ при промоциите и продажбите на каналите,
  • съвещания относно необходимите действия за пласиране на каналите,
  • съдействане и преговаряне с операторите,
  • помощ във финансовите работи,
  • подкрепа в маркетинга и PR заниманията,
  • обаче най-вече заради отличното познаване на пазара и добрите контакти с операторите, представителите на държавните институции и медиите.

Пазарните ни познания, богатия ни работен опит и скъпоценните ни контакти увеличаващи се през годините, са доказателството ни, че можем успешно да работим с медиите и при разпределение на програма и ТВ канали за различните пазари. Целта ни е да обезпечим най-качественото присъствие на нашите програми за сателитните, кабелните, IPTV и мобилните ТВ системи.