TGCOM24

TGCOM24 е италиански 24/7 новинарски телевизионен канал, който предлага новини, актуални събития, спортни бюлетини и още много други.

Това е един непрекъснат поток от информация, която следи 24 часа най-важните събития и новини в Италия и по света. TGCOM24 излъчва на живо от 08:30 часа до 00.30 часа сутринта с допълнителни бюлетини за извънредни новини през нощта.