C MUSIC

C Music TV je jedini kanal posvećen ljepoti klasične glazbe na popularan način. Gledatelji mogu uživati u najvećim svjetskim ikonama klasične glazbe u ekskluzivnim snimkama o klasičnim pop-zvijezdama.

C Music TV je jedini kanal posvećen ljepoti klasične glazbe na popularan način. Gledatelji mogu uživati u najvećim svjetskim ikonama klasične glazbe u ekskluzivnim snimkama o klasičnim pop-zvijezdama.
C Music TV je prvi i jedini satelitski, kablovski i IPTV kanal posvećen klasičnoj, filmskoj i „chillout“ glazbi. C Music TV sadrži najbolje svjetske izvođače klasične glazbe koje nikada prije niste vidjeli. Kanal ekskluzivno prikazuje najnovije glazbene videospotove klasičnih zvijezda iz cijeloga svijeta i zamijenit će tradicionalne dugačke klasične koncerte i opere s intuitivnijim glazbenim spotovima.
Potom se ovi klasični videospotovi kombiniraju s intervjuima, isječcima s koncerata i filmova i „chillout“ glazbenim videospotovima. Interes pretplatnika za kanal je velik, a sam kanal će oživjeti interes za ovim glazbenim žanrovima.
Kanal je obično dio osnovnog pretplatničkog paketa ili dio proširenog osnovnog paketa. No može biti i dijelom samostalnog filmskog ili glazbenog paketa. Na C Music TV-u nema oglašavanja, samo najljepša glazba koja se bez prestanka emitira 24 sata dnevno.