WILD NATURE HD

Wild nature HD

je antistres TV kanal, koji prikazuje jedinstvenu prirodu na Zemlji. Prikazujemo jedinstvenu prirodu na Zemlji i emitiramo poglede s pitoresknih mjesta na našem planetu 24 sata, svaki dan u tjednu. Wild nature HD omogućava našim gledateljima da se opuste, naprave pauzu od svakodnevice, bave se jogom i meditiraju!

Wild nature HD ima:

  • 3 270 lokacija u prirodi koje prikazuje, a to je rezultat više od 400 ekspedicija
  • 98% emisija, koje su posvećene biljnom i životinjskom svijetu
  • 4 sata novog sadržaja mjesečno i 50 novih sati godišnje
  • 320 sati za emitiranje
  • zvuke prirode
  • emitiranje od 24 sata bez reklama!

76 operatora diljem svijeta već prenosi naš sadržaj.