C MUSIC

C MUSIC е единствена програма која класичната музика ја прикажува на популарен начин.Ги прикажува најголемите икони на класичната музика и ексклузивно пренесува најнови видео спотови на ѕвездите на класичната-поп музика.

C MUSIC е единствена програма која класичната музика ја прикажува на популарен начин.Ги прикажува најголемите икони на класичната музика и ексклузивно пренесува најнови видео спотови на ѕвездите на класичната-поп музика.
C MUSIC е прва и единствена сателитска и IPTV програма во светот,посветена на класичната,филмска и “chllout” музика.Со оригиналниот пристап на програмата C MUSIC TV се бришат традиционалните предрасуди и разлики кон класичната музика.Програмата ги супституира традиционалните долги класични форми на концерти и опери,со интуитивни видео снимки! Тие се итегрирани со итервју-а,инсерти од представи,филмски делови и амбиентална музика.Програмата е привлечна за широг круг на предплатници иницирајќи го интересот на луѓето кон овој музички жанр.
C MUSIC, не емитува никакви реклами,туку најдобрата светска музика ја емитува 24 часа на ден.Заради својот широк репертоар C MUSIC најчесто е дел во основниот програмски пакет,или негово дополнување.
Можно е програмата да се емитува самостојно, како дел на музички или како филмски пакет.