EURONEWS

Euronews е независно, повеќе јазично, повеќе платформско медијско средиште, кое покрива меѓународни вести.
Euronews нуди единствена перспектива за настаните низ анализа на фактите и својата единствена мисија: на луѓето ширум светот да им се даде моќ, давајќи им различности на гледишта. Бидејќи сите гледишта се важни, затоа и Euronews е “Сите гледишта“.
Euronews e глобален канал кого го следат 425 милиони домаќинства во 158 земји преку кабелска, сателитска, терестерална и IPTV телевизија. Euronews е истотака достапен и на поголемиот број воздухопловни линии, во најекслузивните хотели ширум светот како и на најугледните универзитети низ светот.
Euronews е дигитален со полн распон на апликации за мобилни и таблети а има и снажна присутност на социјалните медиуми и интернетски страници за делење на видеа. Покрена и сопствена дигитална радио станица, euronews radio.