HERITAGE

4К HERITAGE:  “Поинаков поглед на местата од светското наследство”.

4K HERITAGE e 100% природен 4К со документарци кои се однесуваат на следните теми: наследство, свети и историски споменици ширум светот. Редакциска определба е и археологијата, откритијата, историјата, архитектурата, културта патувањата и образованието…

4K HERITAGE денес продуцира 200 часови фнтастична документарна содржина низ 47 ралични земји. Се работи за ексклузивна содржина со 100% 4К содржина, потполно забавен, образовен и иновативен. Одличен за целото семејство, 4К HERITAGE е достапен на неколку јазика (англиски, француски, шпански и наскоро на португалски).

4К содржината денес е многу барана, па 4К HERITAGE  e ваша прилика за задоволни гледачи како и здобивање на нови со ултимативно искуство. Зошто 4К HERITAGE верува дека сеќавањето на минатото ќе ја подобри иднината, па е сосема природно овој канал да го имате во аудиовизуелната панорама.