DATING WITH NATURE

HOME 4K
Еден од првите  нтистресни телевизиски канали на англиски и руски, во ултра висока резолуција (Ultra HD). Овој ТВ канал ги прикажува посетите на питорескни точки на нашата планета. Гледачите имаат прилика да дојдат до единствените
краеви на Земјата, до нивните исклучителни бои, крајолици и доживувања. Мото на овој ТВ канал е: «Погледајте го светот на поинаков начин!». Тој е «логичен» продолжеток на каналот Wild nature HD TV, но со унапреден 4K формат, кој станува многу популарен. 38 оператери ширум светот веќе ги пренесуваат нашите содржини.