LIFE ACTIVE HD

Life Active HD е единствен канал, кој на постарите луѓе им го дополнува животното движење, позитивно и со нови сознанија за светот на здравиот начин на живеење.

Нашите водители се тренери со долго искуство, сопствени искуства,лични методи на тренинг и желба, староста да стане привлечна. На каналот се емитуваат разни курсеви: гимнастика, јога, степ аеробик, вежби за здрав рбет, wushu in gigong, вежби за дишење и друго.