MYZEN TV

Дали сте под стрес? Обидете се со myZen.tv HD, тоа е прва и единствена 24-часовна музичка програма која ве води во светот на чудесни предели со придружба на смирувачки звуци на океанот, ветрот и песната на птиците.

Дали сте под стрес? Обидете се со myZen.tv HD, тоа е прва и единствена 24-часовна музичка програма која ве води во светот на чудесни предели со придружба на смирувачки звуци на океанот, ветрот и песната на птиците. Во денешниот свет, пред се во градот, луѓето живеат под огромен стрес. Да се пронајде изворот на ослободување, станува нужна потреба. myZen.tv HD ве кани, со едноставни но ефикасни вежби да се ослободите и релаксирате, пред телевизискиот екран. Експертите на myZen.tv HD развија прва интерактивна комбинација на ослободување од стрес, со помош на слика и звук, со врвен квалитет и прием. Содржината на програмата е крајно грижливо планирана различна, е временски прикладна.