VREMYA

Vremya е единствениот биографски канал кој зборува за животите на истакнати личности, големи персоналитети на нашето време и легендарните ликови од минатото: глумци, спортисти, музичари, политичари и научници.

https://eng.1tvrus.com/demo/