WILD TV

WILD TV е канал кој 100% е посветен на ловот и риболовот, единствено телевизиско искуство со врвни содржини и снимки од целиот свет, за сите ловци и риболовци!

WILD TV е канал кој 100% е посветен на ловот и риболовот, единствено телевизиско искуство со врвни содржини и снимки од целиот свет, за сите ловци и риболовци! Ќе видете величествени, познати, препознатливи животни од сиот свет, oд чудесниот канадски  Stjenjak, па се до африканскиот  Serengeti.