WILD TV

WILD TV eshte kanal 100% gjuetaresh dhe peshkataresh, nje experience televizive unikale, me nje kontent te cilesise me te larte dhe pamje nga e tere bota, e cila i transmetohet te gjithe gjuetareve dhe peshkatareve!

WILD TV eshte kanal 100% gjuetaresh dhe peshkataresh, nje experience televizive unikale, me nje kontent te cilesise me te larte dhe pamje nga e tere bota, e cila i transmetohet te gjithe gjuetareve dhe peshkatareve! Ju mund te shikoni magjine, te njihni mire, kafshet e njohura nga e gjithe bota, nga Shkembinjte Kanadeze ne Serengetin Afrikan.