SPARK

SPARK je svež i dinamičan brand, koji pokriva široki dijapazon popularnih dokumentarnih žanrova.

SPARK je široki dokumentarni zabavni kanal. Nudi savremenu alternativu mnoštvu često visoko fragmentiranim kanalima u tom žanru. Partnerstvo između ZDF-a i Autentice nudi veliki broj programa svetske produkcije. SPARK je jedinstvena alternativa engleskim i američkim kanalima sa svojom standardnom ponudom za gledaoce širom sveta.

SPARK je svež i dinamičan brand, koji pokriva široki dijapazon popularnih dokumentarnih žanrova:
• TEHNOLOGIJA
• ŽIVOTINJE
• PUTOVANJE
• ISTORIJA
• BUDUĆNOST
• NAUKA
• ARHEOLOGIJA
• AVANTURA