TV5MONDE

TV5MONDE е отворена програма на француски јазик, наменета на поклониците на француската култура и се француско, како и за оние кои го зборуваат францускиот јазик а се интересираат и за други култури представени на француски јазик.

TV5MONDE е отворена програма на француски јазик, наменета на поклониците на француската култура и се француско, како и за оние кои го зборуваат францускиот јазик а се интересираат и за други култури представени на француски јазик. TV5MONDE го гледаат скоро 25 милиони гледачи дневно и 74 милиони седмично. Целна група е граѓанството од повисока класа, креатори на јавното мислење и трендови.

Вклучето го TV5MONDE во вашата програмска понуда и ќе бидете задоволни од:
• Мошне квалитетна публика со висок ниво на задоволни групи и поединци
• Зголемување на ARPU за вашата платформа со високо квалитетни содржини.
• Мошне голем огласувачки процент и ефект кон усмерен публикум,високо образовани како и поединци со големи приходи.
• Конкурентни предности пред конкуренцијата, ќе го дистрибуирате единствениот француски (говорен) канал на пазарот.
TV5 MONDE програмата, секојдневно нуди и емисии од културата, теми од животот воопштво… од музиката, книжевноста, дизајнот, гастрономијата, мода, градинарство па до емисии од типот “направи сам”.