CAROUSEL

Carousel eshte nje kaleidoskop vibrant me shfaqet me te mira edukative, filmat me te mire vizatimore, kuize argetuese dhe lojra.

Ne nje format argetues dhe te aksesueshem, programe unikale kombinojne elemente edukative, zhvillues dhe argetues qe mesojne shikuesit e vegjel si te realizojne potencialin e tyre krijues dhe te zgjerojne horizontin. Konceptet e programit dhe shou te vete-pergatitura krijohen ne bashkepunim me psikologen lider, mesuesit dhe autoret e programeve inovuese.

https://eng.1tvrus.com/demo/