MUSEUM

Museum eshte nje kanal unikal i dedikuar plotesisht ndaj Artit. Programet tona jane filmuar ne teknologji 4K/Ultra HD e cila na lejon te prezantojme punen ne formen me te vertete duke pasuruar eksperiencen shikuese.
Raportet, e mara prej specialisteve te Historise se Artit, prezantojne me shume se 3000 vepra arti ne me shume se 600 institucione nderkombetare. Si partner i institucioneve dhe eventeve te artit, Museum eshte nje dritare drejt Arteve: klasike, moderne, kontemporare, skulptures, dizainit, arkitektures, artit te rruges, pikturimit te trupit, fotografise dhe video artit.