TIJI

TIJI është kanali i parë parashkollor, që synon moshat nën 7 vjec. Është miqësor, dhe i afrueshëm duke i drejtuar fëmijët në hapat e parë të zbulimit të botës me inteligjencë dhe humor.

TIJI është kanali i parë parashkollor, që synon moshat nën 7 vjec. Është miqësor, dhe i afrueshëm duke i drejtuar fëmijët në hapat e parë të zbulimit të botës me inteligjencë dhe humor. Kanali TiJi është 100% jo i dhunshëm dhe është në balancë me ritmet e fëmijëve si dhe oraret e tyre.
TiJi ndihmon fëmijët të rriten në një mjedis të sigurt dhe miqësor. Me TiJi fëmijët stimulojnë imagjinatën e tyre (SamSam, Peppa Pig…), zbulojnë botën e (Tom and Pippo, Big Barn Farm…) dhe mësojnë cdo ditë (Todd’s World, Canopus…)

TIJI në fakte dhe shifra:
-Seleksionimi i programeve më të mira qe i përkasin moshës parashkollore dhe i përket nevojave të fëmijëve
-I këndshëm për zgjim – kombinimi i programve edukative dhe argëtuese
-100% përmbajtje mësimi dhe 100% programme jo të dhunshme
-5 milion familje në më tepë se 16 shtete
-Kanali më i parë nga shikuesit e vegjël 4-10 vjec në France (Mediacabsat results 2009)

Formatet e vlefshme:
-VOD
-Catch up
-Web TV
-Mobile TV
-Mundësi lokalizimi të kanalit