CAROUSEL

Carousel je dinamičen kalejdoskop najboljših izobraževalnih in razvedrilnih oddaj, najboljših filmov in risank, zabavnih kvizov in iger.

Programske vsebine na duhovit in dostopen način združujejo poučne, razvojne in zabavne elemente s katerimi mlade gledalce učijo kako v polnosti razviti svoj potencial ter jim pomagajo širiti obzorja. Usmeritev programa in avtorske oddaje so pripravljene v sodelovanju z vodilnimi razvojnimi psihologi ter učitelji.